Friday, December 6, 2013

Message from the President of the Republic

 

Sain eilen postia tasavallan presidentiltä. Suomiseura välitti viestin paikalliselle Suomikoululle ja Suomikoulu välitti sen minulle. Tervehdys ilahdutti minua. Olen aina pitänyt Presidentti Niinistöstä. Joitain vuosia sitten puhuimme samassa tilaisuudessa (hän ei ollut silloin vielä presidentti) ja hän tervehti minua ystävällisesti ulko-ovella. Se teki minuun vaikutuksen.

Kirjeessään tasavallan presidentti toivottaa kaikille ulkosuomalaisille hyvää itsenäisyyspäivää ja rauhallista joulun odotusta. Tervehdys on laadittu kolmella kielellä, onhan maamme kaksikielinen ja osa ulkosuomalaisista tai heidän jälkeläisistään on jo saattanut unohtaa suomen- tai ruotsin kielen. Mielestäni hämmentävää tervehdyksessä oli kuitenkin se, että sähköpostiversiossa tervehdys oli ensin englanniksi, sitten ruotsiksi ja vasta viimeisenä suomeksi. Omasta mielestäni itsenäisyyspäivänä ja erityisesti suomiseuran ja suomikoulun välittämänä viestin olisi tullut olla ensin suomeksi, sitten ruotsiksi ja vasta viimeisenä englanniksi. Mitä mieltä olette?

Sinänsä asialla ei ole merkitystä, olin tervehdyksestä otettu kaikilla kielillä ja toivotan myös omasta puolestani kaikille suomalaisille kotona ja maailmalla hyvää itsenäisyyspäivää, en god självständinghetsdag and happy Independece Day!
***
Yesterday I got a message from the president of Finland. Finland Society forwarded the message to Finland School and they forwarded it to me. The message made my day. I have always liked President Niinistö. Many years ago we both gave a speech in a same event (those days he was not yet the president) and he greeted me in a very friendly way in the hall. It made my day back then.

In his message the president wishes all expatriate Finns happy Independence Day and peacefull Christmas Season. The message is in three languages as our country has two official languages and some of the expatriate Finns or their  descendants might not speak Finnish or Swedish anymore. The only thing that confused me was the order of the messages in the email. First the message was in English, then in Swedish and the last in Finnish. Maybe they wanted to save the best for last but still it makes me wonder that shouldn't it be (on Finland's Independece Day and as a message coming from associations which promote Finnish language) first in Finnish, then in Swedish and the last in English? What do you think?

Anyway, the message made me happy in all three language and I would also like to wish to all Finns home and abroad hyvää itsenäisyyspäivää, en god självständinghetsdag and happy Independence  Day!

No comments:

Post a Comment