Tuesday, May 14, 2013

The Secret International Mothers' Club

On olemassa salainen, kansainvälinen äitien klubi, jonka olemassa olosta en tiennyt ennen kuin tulin raskaaksi. Yllättäen ne ystävättereni, kollegani, sukulaiseni ja tuttuni, jotka jo olivat äitejä, muuttivat suhtautumistaan ja käytöstään minua kohtaan, kun kerroin raskaudestani. He jakoivat kanssani intiimejä kertomuksia omista raskauksistaan, synnytyksistään ja lapsistaan. He halusivat antaa kullanarvoisia vinkkejä. He halusivat lahjoittaa vauvantarvikkeita. He halusivat kuulla miten raskauteni etenee. He halusivat auttaa kaikessa raskauteen, synnytykseen ja vauvan saamiseen liittyen. Heistä tuli läheisempiä, lämpimämpiä ja huomaavaisempia minua kohtaan.

Muutos tapahtui myös tuntemattomien naisten kohdalla. Vatsani kasvaessa naiset kaduilla, lentokoneissa, ostoskeskuksissa, hotelleissa, junissa ja muissa sosiaalisissa tilanteissa alkoivat jutella kanssani raskaudestani ja lapsista. Sain osakseni ennen kokematonta positiivista, alussa jopa hämmentävää, huomiota, huolenpitoa ja kiinnostusta. Koin ilmiön niin Suomessa, Vietnamissa, Meksikossa, Yhdysvalloissa, Hollannissa kuin Espanjassakin. Naiset saattoivat olla nuoria, keski-ikäisiä tai vanhoja. Iällä, kansallisuudella tai kulttuurilla ei tuntunut olevan merkitystä mutta heitä kaikkia yhdisti se, että he itse olivat äitejä.  Jossain vaiheessa ymmärsin, että oman raskauteni myötä minut oli hiljaisella, sanattomalla sopimuksella otettu mukaan tuohon kansainväliseen äitien klubiin, jonka jäsenyyttä en ollut edes ymmärtänyt hakea.

Nyt, kun olen itse äiti, olen huomannut saman reaktion itsessäni. Kuullessani ystävieni (tahi tuntemattomien) raskauksista, olen heti tuntenut heihin uudenlaista  yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vaistonvaraista hengenheimolaisuutta. Tänä Äitienpäivänä tunsin nöyrää kiitollisuutta paitsi omasta äitiydestäni (mikä nykypäivänä ei ole lainkaan itsestäänselvää), omasta rakkaasta äidistäni mutta myös tuosta yllättävästä klubin jäsenyydestä, jossa naiset pitävät yhtä, auttavat toisiaan ja jakavat niin iloja, arkipäivän vinkkejä ja kokemuksia kuin huonojen päivienkin tuntemuksia. Pysyköön klubi yhtä avoimena ja aktiivisena aina!

***

There is a secret international mothers' club which existence I was not aware of before I got pregnant. All of the sudden my friends, colleagues and relatives, who are mothers, changed their attitude and behavior when I told them about my pregnancy. They started to share their intimate stories about their pregnancies, child birth and children. They wanted to give me valuable advices. They wanted to give me baby related gifts. They wanted to hear how I was doing. They wanted to help me in everything which was related to pregnancy, giving birth and taking care of the baby. They became closer, warmer and more attentive than before.

The phenomenon was also seen in strangers. As my belly grew, women on the streets, shopping malls, airplanes, trains, hotels and other social events started to talk to me about pregnancy and children. I was awarded this positive, un-experienced, at the beginning even confusing, attention, interest and care. I noticed the phenomenon in Finland, Vietnam, Mexico, United States, Holland and Spain. The women were young, middle-aged or old. The age, nationality or culture didn't seem to play any role, the only common factor was that they were mothers too. At some point I understood that I had been silently accepted to this secret international mother's club that I had not even applied for the membership.

Now, when I am a mother, I have noticed the same gut reaction in myself. Whenever I hear news that some of my friends is pregnant, I instantly bond differently and feel instinctive affinity between us (most likely the mother-to-be does not understand it yet though!). This Mothers' Day I felt huge and humble gratefulness for being blessed to be a mother, to have such a great and dear mother and to be part of such beautiful club, where mothers support each other and share their joys, sorrows and everyday tips. Let's all do our share to keep that club alive and active. 

Suloisen makea ensimmäinen Äitienpäiväni
My sweet first Mothers' Day

Rakkaimpani jotka tekivät minusta äidin.
My dearest who made me mother.
 
Mamille pitsiä, pioneja ja spa-hoitoja
Peonies, lace and luxury spa-treatments for mama

No comments:

Post a Comment